คหกรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบเพิ่มเติม)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

📣📣📣เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563 (รุ่นที่ 14)

👉หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
👉 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

👉 สอบสัมภาาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563

📌📌📌กลุ่มวิชาที่เปิดสอน

🧥✂️ กลุ่มวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและสิ่งทอ
🥦🥗 กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ
👨‍🍳👨‍💼 กลุ่มวิชาธุรกิจอาหาร
💐🌿 กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

💰💸ลดค่าเทอม 10% ภาคเรียน 1/2563 เหลือเพียง 36,000 บาท

🌐รายละเอียด ปฏิทินการรับสมัคร 

🌐 สมัครออนไลน์  http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp 

🌐เว็บไซต์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ http://mhe.hec.rmutp.ac.th/

☎️สอบถามเพิ่มเติม 02 665 3888 ต่อ 5208,5235,5236

#คณะเทคโนโลยีคหกรรมสาสตร์ #โชติเวช
#รับสมัครนักศึกษา #ราชมงคลพระนคร #RmutpFB

About thipawan